Proiect -codul silvic

Titlul I. Dispoziții generale Capitolul I. Domeniul de aplicare Articolul 1. Fondul forestier național (1) Terenurile cu destinație forestieră constituie fondul forestier național al României, denumit în continuare FFN, și se supun prevederilor prezentei legi.  (2) Terenurile cu destinație forestieră…

Read More