APRILIE

Toate activitatile din aceasta luna

Până la 15 aprilie, cât durează oficial „Luna Pădurii”, se impune ca fiecare unitate silvică să organizeze cu profesionalism, acțiuni bine gândite sare să convingă și să atragă populația în sprijinul pădurii. In acest scop se vor folosi presa locală și centrală, radioul și televiziunea, se vor organiza șantiere de împăduriri și întreținerea culturilor, concursuri cu premii și altele, în scopul prezentării rolului ecologic și economic ai pădurilor.

Aprilie poate fi considerată ca una din lunile cele mai aglomerate în lucrări silvice, ceea ce obligă la o judicioasă împărțire a muncii pentru a putea fi executate în totalitate și IQ calitatea cerută de stadiul actual al tehnicii.

In pepinierele silvice, într-un teren foarte bine pregătit și în care s-au executat tratamentele fitosanitare, se execută lucrări de butășiri, semănături și repicări în cantitățile cerute de împăduririle ce se vor face în anii următori.

 În suprafețele cu culturi mai vechi se execută primele lucrări de întreținere: ridicarea stratului protector, spargerea crustei, drenarea bălților, concentrarea culturilorare și pregătirea materialelor fumigene.

Suntem în plină campanie de împăduriri în masiv, cât și în perdele forestiere, aliniamente și garduri vii. Executarea completărilor curente și a refacerilor după calamități, cu puieți având înălțimi și proveniențe apropiate celodin cultura de bază, va conduce Ia realizarea reușitei defini0 22 0

 
    

tive la timp.

În împăduririle mai vechi se fac primele lucrări de

întreținere care constau în revizuirea și „încălțarea” puieților, mobilizarea terenului, provocarea drajonării salcâmuIui, receparea semințișurilor prejudiciate.

Deoarece în această perioadă se lucrează cu foarte mulți angajați zilieri, se impune o atentă instruire teoretică și practică privind respectarea strictă a regulilor de tehnica și securitatea muncii.

Pe linia gospodăririi fondului forestier se continuă cu punerea în valoare a tuturor categoriilor de produse pentru a putea fi predate actele la timp beneficiarilor, Se continuă controalele în exploatările fără restricții (tăierile rase, tăierile preparatorii și de însămânțare, substituiri și refaceri în care se fac împăduriri).

Se definitivează reprimirile pachetelor terminate, precum și a terenurilor folosite temporar de alte sectoare, care trebuie să le predea în condiții de producție.

Operațiunile culturale (degajări, curățiri, răriałri precum și elagajul arfficial) sunt în plină desfășurare. Identificarea și punerea în valoare a produselor accidentale cu deosebire a rășinoaselor, care obligatoriu după I apłilie trebuie cojite.

 Paza pădurilor pe lângă obiectivele obișnuite, trebuie să pună accent pe prevenirea pagubelor ce se pot aduce regenerărilor prin ieșirea vitelor la pășunat în golurile de munte. Dat fiind și afluxul de turiști în zonele împădurite, se impune o strictă supraveghere a prevenirii incendiilor de păduri.

 Incălzirea vremii și pornirea vegetației în toată țara fac să crească intensitatea atacului bolilor și dăunătońlor forestieri, care obligă la intervenții hotărâte în solarii, pepi-

 

niere, răchităîii și plantații tinere, pentru dăunătorii fici cu metode și procedee adecvate.

Combaterea defoliatorilor pădurii, pe suprafețe mată, antrenând foițe importante materiale și umane, tuie acțiunea de bază a perioadei, care trebuie minuțios pregătită și destășurată eficient și rapid.

Urmărirea depistălii și semnalării defoliatorilor rășinoaselor (călugărița, tortricidul cu cap roșu și negru al bradului și alții), precum și a gândacilor de scoarță și lemn la rășinoase și foioase, cu procedee clasice sau metode mai moderqe (curse feromonale), trebuie să fie în atenție permanentă. In acest scop, să fie bine insffuiți toți cei ce lucrează în păduri, penffu a acționa corespunzător.

În activitatea de producție se verifică calitatea stocurilor de fructe și ciuperci, se livrează cele în excedent.

Nuielele de răchită și alte materii prime ce se folosesc pentru prelucrare în atelierele proprii, se depozitează corespunzător penoadei calde ce urmează.

Pe bază de comenzi ferme și în condiții de eficiență, se pot recolta un număr sporit de plante medicinale din flora spontană sau cultivată în suprafețe temporar disponibile din fondul forestier.

Pot prezenta interes:

• rădăcini și rizomi de: revent, pir, captalan, angelică, ciuboțica cucului, ferigă, spânz, stirigoaie, ștevie, brusture, cerențel, păpădie, tătăneasă, urzică, etc.;

• lujeri de: crușin, dracilă, salcie, stejar;

• frunze de: iederă, păducel, mierea ursului;

• flori de: ciuboțica cucului, păducel, podbal, porumbar.

 Dintre ciupercile comestibile din flora spontană pot apare: zbârciogii și ciuciuleții.

 

În stupinle unităților silvice se continuă revizia de primăvară, îndreptarea și întreținerea familiilor slabe de albine, transvazarea albinelor în stupi curați și dezinfectați.

Hrănirea de stimulare, apa cu adaos de sare și tratamentele de primăvară, pregătesc familiile pentru marele cules.

Reformarea fagurilor vechi și creșterea celor noi odată cu înflorirea pomilor fructiferi, constituie o parte din preocupările apicole din această lună.

 În luna aprilie este permisă vânătoarea la sitari, becaține, viezuri până la 15.04. În a doua parte a lunii începe rotitul ia cocoșul de munte, ceea ce prilejuiește, pe bază de autorizație individuală, o vânătoare deosebit de atractivă și care pune în valoare calitatea și tenacitatea sportivului.

Majoritatea speciilor de vânat are pui, fiind necesară asigurarea linișfii penau dezvoltarea lor.

Distrugerea răpitoarelor cu pene, în principal ciorile grive și coțofenele, constituie preocupări ale perioadei.

Semănarea ogoarelor de hrană și amenajarea potecilor pentru recoltarea căpriorului și alte asemenea măsuri nu trebuie neglijate.

Pescuitul poate fi practicat cu rezultate bune la peșdi răpitori cum sunt: știuca, bibanul, șalăul, avatul precum și la așa zișii pești pașnici (caras, oblet, și chiar crap), Din a doua jumătate a lunii se declară prohibiție ia toate speciile din apele de șes în scopul depunerii icrelor.

In apele de munte pescuitul continuă să fie oprit și în această lună.

O rațională grupare a forțelor materiale și umane din sector, va permite realizarea tuturor lucrărilor în perioada optimă în funcție de condițiile locale de vreme,

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA APRILIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *