AUGUST

Toate activitatile din aceasta luna

Ultima lună din vară este deosebit de caldă și secetoasă în majoritatea regiunilor din țară, având efecte negative asupra vegetației forestiere cu deosebire în regiunile de șes.

Se pot recolta în „pârgă” și păstra în nisip reavăn până la obținerea condițiilor de semănat semințele de: tei, acerinee, măceșii, scorușii, salbele, precum și mesteacănul care se seamănă vara. În solariile silvice se acordă atenție deosebită umbririi laterale și de sus, udării seara și dimineața cu apă preîncălzită, precum și aerisirii laterale, urmând ca spre sfârșitul lunii să se ridice treptat folia de poli etilenă în scopul „călirii” puieților pentru repicat în pepinieră.

In pepinierele silvice, pe măsură ce sunt condifi de umezeală, se fac arăturile de vară, afinarea solurilor între rândurile de puieți, aceasta fiind obligatorie acolo unde se formează crustă. Lucrările de plivit—prășit se fac cu grija de a nu expune insolației puternice culturile sensibile. Culturile foarte tinere și exigente la umiditatea din sol și aănosferă vor fi udate folosind. instalațiile existente și improvizate, având grijă ca să se oprească la timp irigațiile penffu a preveni creșterea în ultima parte a verii, respectiv nelignificarea lujerilor anuali și degerarea lor în timpul iernii.

La împăduririle cu reușită provizorie din zonele înalte și versanți umbri@ se continuă descopleșirile, apoi în restul suprafețelor, pentru a nu le expune înăbușirii puieților de către buruienile înalte peste care cade zăpadă abundentă ș e

 

în timpul iernii. În regiunea de câmpie se execută mobiliă zarea solului în jurul puieților, aceasta contribuie la econos misirea apei din sol și pătmnderea aerului în sol, ușurând procesele fiziologice.

În plantațiile din terenurile degradate se recomandă protejarea vetrelor plantate cu buruieni din zonă, camn asfaltat uzat, etc., prevenind evaporarea apei din sol.

Se idenńfică terenurile ce se vor împăduli în anul viitor, se microcartează, și acolo unde este necesar, se proă gramează lucrările de curăfire, pregătirea terenului și a solului.

Se revizuiesc și se completează bornele și țărușii de la suprafețele de control anual al regenerărilor, lucrare complexă care. bine pregătită, trebuie să fie declanșată la I septembrie, începând cu culturile de vârstă mai mare.

Pe linie de paza pădurilor, personalul silvic foarte bine instmit trebuie să patruleze permanent în teren penfru a preveni și în cu de declanșare a unui incendiu în păduri, să alarmeze și să ia primele măsuri de combatere pînă la venirea pompierilon

Paza plantațiilor silvice în general, și a celor din vecinătatea pășunilor sau a căilor de acces către acestea în special, este un obiectiv de bază în această lună.

Intră în actualitate lucrările de ajutorare a regenerării naturale, atât celeș din grupa ce urmărește favorizarea instalării semințișurilor, cât și cele de întreținere a regenerărilor naturale existente.

La I septembrie începe anul forestier, ceea ce obligă la finalizarea predării la timp spre exploatare a masei }emnoase programate pentru trimestrul 4 și anul următor.

Exploatarea și scosul materialului lemnos se conti- nuă în această lună în tăierile preparatorii, rase și cele cu regënerare sub masiv, la care nu se contează pe regenerarea

42 •

 

naturală.

Degajările și curățirile în arboretele cu foioase sunt în plină desfășurare, iar răriturile trebuie realizate în ritm normal în arboretele de fag și rășinoase.

În cadn.ll acțiunilor de protecție, împotriva bolilor și dăunătorilor se continuă depistarea și semnalarea prin metode clasice și folosind cursele feromonale specifice, a defoliatorilor de la foioase și rășinoase, a viespei pinului și altor rășinoasĂe, a cărăbușului, a vetrelor de Fomes anosus, etc.

In suprafețele unde s-au semnalat boli și dăunători care pot produce atacuri cu efecte economice importante, se aplică măsuri de combatere prin metode mecanice, chimice sau mixte specifice fiecărui dăunător în parte.

Se revizuiesc și se repară îmrejmuirile contra pășunatului, se pregăfresc magaziile și se idenńfică fumizorii de substanțe chimice și biologice necesare penfru tratnentele preventive și curafve, se procură repelentele împotriva pagubelor produse de vânat

Se continuă materializarea limitelor fondului forestier în ocoalele ce se reamenajează în anii următori.

Fructele de pădure ce se pot recolta în fincție de comenzi sunt: zmeurul, afinul, cătina albă și altele.

S-a diversificat sortimentul de plante medicinale ce se pot recolta pe bază de comenzi ferme:

frunze de: afin, mesteacăn, păducel, pătlagină iarbă de : cimbrișor de câmp, coada calului și șoricelului, pelin, sunătoare, talpa gâștei, țintaură;

fiori și boboci florali: coada șoricelului, sulfină,

salcâm japonez etc.;

rądăcini și rizomi: ghințură albasfră și stânjenel;

In măsura în care vor apare și vor fi solicitate, se pot recolta următoarele ciuperci din flora spontană: buretele

 

 

șerpesc, ciuperca de pădure și de bălegar, gălbiorii, hlibii, iuțarii, râșcovii, vinețelele, etc,

Atelierele de împletituîi răchită și cele de prelucra. rea lemnului vor fi bine aprovizinate și conduse pentru a avea eficiență tehnico-economică optimă,

Activitatea de producție poate fi completată cu achi. ziționarea și valorificarea rășinei, fibrelor liberiene, fânului cetinei, conurilor ornamentale, etc.

Vânătoarea este permisă la mistreți, turturele, porumbei sălbatici iar de la 15 august și la viezun, prepelițe, rațe și gâștele sălbatice, precum și a altor păsări de baltă. Se pot vâna toți dăunătorii cu păr și pene în afara celor ocrotiți de lege. Cu autorizație individuală se vânează căpriorii masculi.

Luna fiind călduroasă, vânătorii vor conserva corespunzător carnea de vânat până ce aceasta ajunge la frigidere, Se continuă cu asigurarea hranei pentru vânat și se construiesc potecile unde se vor face vânători la cerbi.

Pescuitul este permis în apele de munte și de șes la toate speciiieâ Rezultate foarte bune se obțin în această lună la pescuitul în Dunăre și în Delta Dunării, iar ia munte se realizează partide de pescuit cu satisfacții deosebite în lacurile de acumulare din apele barajelor de hidrocentrale.

În stupinele unităților silvice a luat startul pregătirea anului apicol următor. Cules de importanță practică se mai găsește în zona finețelor montane, în Deltă și în zonele inundabile. Se scot din stupi ramele neacoperite de albină șcu miere puțină, se tratează împotriva dăunătorilor și a bolilor și apoi se depozitează.

Se extrage mierea ce depășește necesarul, pentru iamă și se începe strângerea cuiburilor pe baza unei corecte aprecieri a puterii coloniei respective.

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA AUGUST

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *