DECEMBRIE

Toate activitatile din aceasta luna

Ultima lună a anului, care coincide cu începutul iernii calendarisdce, găsește silvicultorii țării în plină activitate de încheiere a lucrărilor de sezon și pregătirea vegetației foresfere pentru a parcurge mră pierderi sezonul alb,

Alt obiectiv al acestei perioade este creerea condițiilor pentu declanșarea și executarea în perioada optimă a campaniei de împădurire din primăvara următoare.

Se continuă recoltarea semințelor forestiere cu coacere târzie cum sunt: salcâmul, glădița, iar dintre rășinoase: conurile de molid, larice și pin.

Se verifică și se iau măsurile cuvenite penm.i desfășurarea normală a stratificării semințelor, precum și protecția celor aflate în depozite, ce vor fi semănate în primăvara următoare.

În culturile de I an din pepiniere se completează stratul protector, cu deosebire în situația unor porțiuni fără zăpadă. În pepinierele mari se așează parazăpezile. Se continuă desfundarea solului și se administrează gunoi de grajd, eventual amendamente, dacă analizele de sol au indicat aceasta.

Se aduc la locul definitiv humus și materialele necesare pentru construcția solariilor silvice.

Prin folosirea „ferestrelor iernii” trebuiau încheiate

lucrările de împăduriri, întrețineri și ajutorarea regenerăfii

Deasemcnea trebuie exeCutate lucrările de curățirea terenului de vegetația nefolositoare, precum și pregătirea lui pentru plantațiile ce se vor executa în primăvara următoare

Se vor verifica depozitele de puieți corectându-se eventualele situații anormale apărute.

Recoltarea nuielelor din răchitării trebuie desfășurată în ritm alert, zilele cu temperaturi sub -1 OOC și cu strat de zăpadă șubtire fiind numărate.

Dacă solul nu va fi acoperit cu zăpadă, concomitent cu eliberarea terenului se strâng resturile organice și se ard, după aceasta făcând o mobilzare a solului dintre rânduri.

Se continuă punerea în valoare a masei lemnoase, controalele și reprimirea parchetelor aflate în exploatare.

Suprafețele temporar folosite de diverși agenți ecopomici scadente se vor reprimi pregătite corespunzător pene tru a putea Ț împădurite fără cheltuieli suplimentare.

Paza pădurilor, controlul circulației materialelor lemnoase pe drumurile publice, la care se adaugă în această

-lună măsuri de prevenirea sustragerii din păduri a pomilor de Crăciunș rămân sarcini de bază ale personalului silvic.

Căderea frunzelor, precum și sezonul rece și sărbătôrile, creează condiții favorabile pentru declanșasrea incendiilor de păduri, iar prevenirea și condiții de inter• venție promptă și rapidă constituie o grijă permanentă a acestei perioade.

Pe linie de producție se lucrează intens în atelierele de împletituri răchită, iar pe baza unor comenzi ferme, se pot achiziționa conuri și coajă de rășinoase pentru colofo-

• 58 •

niu, taninuri cât și în vederea confecționării de produse ornamentale pentnł intern și export,

În stupinele direcțiilor silvice teritoriale se supraveghează ienw:ea normală a familiilor de albine, se iau măsuri de cercetare a deficiențelor apărute, iar în ateliere se revizuiește și repară inventarul pentru o bună utilizare în šežonul apicol următor.

Pe linie de vânătoare, în afară de reglementările speë ciale ce ar putea fi date de organele de resort, se arată că vânătoarea este permisă la: mistreț, iepure, fazani, potârnichi, rațe și gâște sălbatice, sitari și altele.

O atenție deosebită se va da protejării vânatului din păduri prin aprovizionarea cu sare și furaje a hătorilor, asigurarea accesului la acestea în perioadele cu zăpadă groasă.

Prevenirea și limitarea braconajului, precum și conł% baterea răpitoarelor cu păr și pene trebuie să ajute vânatul din pădurile noastre.

În funcŔe de desmșurarea condițiilor de vreme și a specificului local, se vor a.dopta decizii care să facă eficientă activitatea unităților silvice din țară,

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA DECEMBRIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *