IANUARIE

Toate activitatile din aceasta luna

     Prima lună din calendar este și o perioadă de bilanț asupra celor realizate în trecut, din care rezultă programul de lucru curent, care în bună parte se pregătește acum, prin documentații tehnico-economice bine întocmite și o aprovizionare bună care să permită declanșarea lucrărilor în primăvară la momentul optim.

     În completarea necesarului de semințe penfru consumul propriu sau livrări pentru altă unitate, se pot recolta conuri de larice, molid și pini, iar semințele de frasin, tei, salcâm și glădiță se pot aduna din arbori sau de pe suprafața zăpezii, cu condiția verificării calității lor.

     În spații amenajate se pot confecționa butași de răchită, salcie, plop și alte specii, care se păstrează până la folosirea lor, în șanțuri cu nisip sau în saci de polietilenă.

     Construcția solariilor silvice trebuie terminată, astfel ca imediat ce vremea va permite să se treacă la pregătirea patului germinativ și însămânțare.

     Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

     In șantierele unde se vor face împăduriii în primăvară se continuă curățirea și pregăărea terenului, iar acolo unde este posibil se pichetează și se fac gropi penfru puieții de plop si alte specii cu talie mijlocie sau mare.

     In răchităriile cultivate, cât grosimea stratului de padă este mică și temperaałra sub minus 100C, se va contiș nua în ritm alert recoltarea și transpoftul nuielelor de pletit. În condițiile de vreme de mai sus, în răchităriile de 4-5 ani se pot executa lucrări de reîntinerire a cioatelor.

     Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

     Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

     Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

     Pe linie de producție, pe lângă sprijinul ce trebuie acordat muncii din atelierele de împletit răchită și prelucrat lemn, se revizuiesc și repară butoaie, lădițe de fructe ce se vor folosi în viitor. Se pot amenaja ghețării naturale sau arâficiale, cât și spații pentru creșterea ciupercilor comestibile din speciile cele mai valoaroase și pentru care există experiență de producere și desfacere eficientă.

     Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol.

     În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA IANUARIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *