IULIE

Toate activitatile din aceasta luna

Luna în care se înregistrează cele mai ridicate temveraturi și durata mare de insolație intensă, pune probleme de protejarea culturilor din solarii, pepiniere silvice și chiar unele regenerări mai sensibile, prin umbrire și aerisire. Udările se vor realiza dimineața și seara, iar în solarii se va foIosi apă încălzită de soare în bazine. Cu deosebire în prima parte a lucrările de întreținere a plantaților se vor realiza pe versańții umbriți, evitându-se punerea în lumină directă mai ales a puieților de 1—2 ani. Si în pepiniere se va urmări distrugerea crustei la culturile în vârstă de 1 an, iar plivit-prășitul se vor realiza la culturile mai vechi de I an care au rezistență mai mare la factorii dăunători.

In această lună se lucrează cu intensitate la punerea în valoare a tuturor categoriilor de produse, cu accent deosebit pe cele secundare (rărituri și curățiri).

Ocoalele silvice execută curățiri în arboretele de foioase și urmăresc modul cum se recoltează masa lemnoasă din arboretele de fag Cu rășinoase, obligând aplicarea strictă a măsurilor de protejare a exemplarelor ce rămân în arborete.

Controlul respectării regulilor silvice la exploatarea lemnului se execută de personalul silvic cu atribuții pe această linie în șantierele cu tăieri preparatorii, tăieri de

 

însămânțare din codîlll cu tăieri progresive, în tăierile rase și în tăierile de substituire și refacere, când regenerarea se face pe cale artificială sau mixtă,

Sprijinirea proiectanților care realizează revizuirea amenajamentelor, Cu deosebire după aplicarea legii 18 din

1991.

În solatii și pepiniere se depistează și combat Ia apariție fuzarioza, paginile, arsurile, făinarea, înroșirea și căderea acelor la pini, precum și cârtițele, coropișnițele, cărăbușii și șoarecii. Atenție frebuie acordată și combaterii defoliatorilor la puieții de frasin, plop și răchită. Se fa.c sondaje pentru stabilirea numărului și vârstei larvelor ia cărăbuși în Vederea combaterii lor în viitor.

În plantații și arborete tinere se fac lucrări de depistare—semnalare cu metode clasice sau folosind curse feromonaleș pentru stabilirea populațiilor și a gradului probabil de atac, la omida păroasă a stejarului și pinului, călugăriței, toftricizii bradului, gândacii de scoarță a rășinoaselor, gândacii de lemn, etc. Combaterile se realizează în regenerări împotriva făinării, a trombarilor puieților de rășinoase, plo-bilor și răchitei, a gândacilor de scoałță și lemn și altele,

Intreținerea gardurilor vii și șanțurilor de minim sanitar odată cu strângerea și arderea părților de plante atacate, precum și alte lucrări de igienă culturală se vor realiza la timp. Fiind lună de concedii, măsurile de prevenire a incendiilor cu deosebire în arboretele de rășinoase se impun a fi executate riguros.

O pază bine organizată trebuie să diminueze la minim pagubele în plantafiile din vecinătatea terenurilor admise la pășunat. Grijă pentru a preveni pagubele în pădu-

 

rile-parc, cu deosebire a speciilor protejate de lege.

Activitatea de producție este intensă, având ca scop imediat valorificarea integrală a produselor pădurii și sporirea pe această cale a veniturilor unităților silvice.

Ca fructe de pădure, care la coacere se recoltează, pot fi enumerate: afinul negru, agrișul, cireșul sălbatic, coacăzul, corcodușul, fragul, mălinul și zmeurul.

Ciupercile din flora spontană care se culeg și valorifică în stare proaspătă sau conservată sunt: gălbiorii, hribii, crăițele, creasta cocoșului, ciuperca de câmp, de pădure și de bălegar: ghebele de vară, păstrăvul de fag, râșcovii, iuțarii, pâinișoarele, vințelele, hulubițele, etc.

Plantele medicinale ce se pot recolta pe bază de comenzi ferme sunt:

• flori: arnica, coada șoricelului, nemțișorul, sulfina, trifoi alb, urzica albă, soc, șofran, teiul argintiu, etc.;

• iarbă și frunze: cimbrișor de câmp, coada calului, păpădie, pelin, sunătoare, rostopască, talpa gâștei, țintaura, mesteacăn, mur, păducel, pătlagină, podbal, mătrăgună, zmeur, alun, frasin, etc.;

• rizomi și rădăcini: stânjenel, angelică, rostopască;

• muguri și semințe: pin comun și chimen;

• Alte produse ce se pot recolta: cetinăș iarbă, etc.;

Pentru vânat se întrețin ogoarele de hrană, se recoltează, usucă și depozitează corect frunzare din speciile forestiere preferate de vânatul local.

Se pot vâna dăunătorii cu păr și pene, cu accent pe câinii și pisicile hoinare. Cu autorizație specială se vânează căpriorii masculi.

Se pot pescui toate speciile de pești din apele mon-

• .

tane și de șes, inclusiv Dunărea. Rezultate mai bune se obțin în primele și ultimile 2 ore din zi când temperatura este mai scăzută.

In  stupinele ocoalelor silvice se execută lucrări pentru întărirea familiilor de albine nou formate, înlocuirea mătcilor necorespunzătoare, pastoral, precum și extragerea mierii Ia culesurile de vară, administrarea de-hrană supli. mentară în lipsă de cules. Se fac tratamente contra nosemei după extragerea mierii și transvazării familiilor în cutii dezinfectate. Se asigură apa și se evită cercetarea albinelor în perioade foarte calde cu cules foarte. puțin, evitând în acest fel furtișagul.

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA IULIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *