IUNIE

Toate activitatile din aceasta luna

În luna iunie sunt câteva zile de importanță pentru silvicultură în general și pentru cea românească în special astfel

5 iunie — ziua internațională a mediului înconjurător; 13 iunie — ziua silvicultorului din România.

Cu ocazia acestor date aniversare se impun acțiuni bine organiza.te care, antrenând personalul silvic competent, să convingă populația de matiie servicii ce le aduce pădurea în satisfacerea nevoilor de lemn și alte produse, cât și în refacerea sănătății oamenilor. Aceste măsuri sunt necesare azi mai mult ca oricând, deoarece asupra pădurii se fac pre care pot aduce mari prejudicii calității vieŔi noastre, dar mai ales a generațiilor viitoare.

În luna iunie, pe măsură ce se coc, se culeg fuctele de cireș amar, cireș păsăresc, vișin sălbatic, vișin turcesc, caragană și dud. Imediat după ce au łbst culese primele can.tități, se trece la descărnarea semințelor și zvântarea lor, respectiv stratificarea sau depozitarea lor în condiții bune, ferite de atacul rozătoarelor, mucegaiuri sau uscăciune.

Semănăturilor din solarii, care reprezintă valori mari pe suprafețe mici, li se va acorda atenție deosebită pe lângă plivitul buruienilor, aerisire, umbrire și evitarea depăȘirii temperaturii de 30 grade Celsius.

 

 

În toate lucrările de împăduriri, unde nu s-a ajuns la realizarea reușitei definitive, precum și în pepiniere, se execută practic’ întreaga gamă de lucrări de înfrețineri a culturilor și mobilizarea solului. Acolo unde condițiile de teren și vegetație permit, se vor folosi mijloacele mecanizate și hipo tractate, care pe lângă economia de salarii, având productivitate mare, permit încădrarea în perioada optimă de lucru. În zona de câmpie și coline joase cu teren așezat, se folosesc culturile agricole intercalate cu puieți,

Mijloacele folosite și numărut mare de oameni care lucrează pe suprafețe întinse, obligă personalul silvic să execute Q supraveghere tehnică permanentă.

În pepinierele mari unde se aplică asolamentul cu îngrășăminte verzi, la îmbobocire acestea se tăvălugesc și se introduc sub brazdă, iar buruienile fără semințe se duc la plaforme de compostare, unde se conduce fermentarea rapidă.

În această lună începe pregătirea terenuńlor ce se vor împăduri în toamnă și În anuî umător prin nivelarea și curățirea vegetației necorespunzătoare, iar acolo unde urmează a se înființa culturi cu desime mare (răchităńi, arbuști fructiferi, etc) se vor scoate cioatele și prelucra integral solul,

Culturilor de răchită și împăduririlor de pe terenurile deyadatate care sunt situate obișnuit în condiții extremg, li se vor creea condiții bune de vegetație.

Lucrările de inves.tiții sunt în plină desfășurare (baraje, cantoane și brigăzi), iar asigurarea condițiilor mate riațe și a forței de muncă condiționează punerea lor în funcțiune la timp.

Tăierile de îngtijire în pădurile tinere (operațiunile

033 0

 

culturale), trebuie să fie bine pregătite printr-o cunoaștere amănunțită a arboretului respectiv, întocmirea unor studii tehnico-economice aprofundate, o instruire temeinică a exe. cutanților, materializată în suprafeîe de dimensiuni diferite în funcție de categoria de lucrări. In această lună sunt permise curățirile în foioase. Rărituńle se pot executa în păduă rile de fag și rășinoase, cu mențiunea că sunt obligatorii suri de protejare a arborilor ce rămân pentru viitor.

Controlul respectării regulilor silvice la exploatarea lemnului rămâne în continuare în grija organelor silvice, cunoscând că în această lună este permisă recoltarea și colectarea lemnului în tăierile de însămânțare făcute în anul de fructificație al speciei urmărite la regenerare, în tăierile preparatorii, în codrul grădinărit cu semințiș sub 25%, precum și în codrul cu tăieiri rase, refaceri-substituiri cu regenerăli artificiale. Identificarea, punerea în valoare și scoaterea din păduri a produselor accidentale, cu deosebire a rășinoaselor este obligatorie.

Unitățile silvice în care se face revizułrea amenajamentului vor sprijini efectiv proiectanții, cu precădere acolo unde prin aplicarea legii 18 din 1991, s-au schimbat limitele fondului forestier și a vecinilor.

Lucrările de combatere a bolilor și dăunătorilor înregistrează un maxim, situație ce obligă la o serioasă pregătire pentru a surprinde momentul optim de intervenție, respectiv o eficiență tehnico•economică maximă. În solariile cultivate cu rășinoase se vor face stropiri preventive și curative cu substanțe fungicide împotriva. ciupercilor din genul Fuzarium. În cazul depistării coropișniței și a cârtiței, se vor pune capcane și trata cu insecticide. În pepiniere, cu ș 34

 

 

ocazia prelucrării solului se vor aduna larvele de cărăbuși și alte insecte. Combaterea făinării cvercifieelóf și diferitelor rugini, trebuie să se facă în timpul optim pentru a evita pier” derile de creșteri și altor efecte secundare (degerarea luj erilor).

Depistarea și combaterea la timp a defoliatorilor din răchitării, cât și a altor insecte specifice plopilor, trebuie să rămână în actualitate pentru a evita deprecierea acestora. Depistarea-semnalarea călugăriței la rășinoase, cât și a gândacilor de šcóârță făniân în continuare pe agenda de lucru a personalului silvic.

Paza pădurilor este orientată în această perioadă cu precădere spre limitarea pagubelor ce se pot produce plantațiilor prin pășunat abuziv mai ales la limita pădurilor cu golurile de munte, cât și de-a lungul căilor de acces în fondut fores€er,

Activitatea de producție crește în volum și ca diversificare, astfel că pe lângă asigurarea condițiilor de muncă normală în atelierele de împletit răchită și de prelucrare a lemnului, pot apare și pe bază de comenzi să se recolteze majoritatea ciupercilor comestibile din păduri cum sunt: gălbiorii, hribii, mânătărcile, iuțarii, râșcovii, vinețelele, ciuciuleții, ciuperca de pădure} negrișorii, crăițele și altele,

Rășina, coaja de salcie, stejar, molid și brad se recoltează pentru tanin din arboretele care îndeplinesc condițiile impuse de îndrumările tehnice, evitând pagubele aduse arborilor de viitor. Fructele de pădure care pot face obiectul achizițiilor și prelucrării în unităfile silvice sunt.’ afinul de pădure, fragii, cireșul amar și vișnul de pădure. În funcție de cerere și de posibilitățile de recoltare se vor realiza frunzare și iarbă pentru furaje.

 

Plantele medicinale din flora spontană și eventual din culturi specializate, se vor realiza pe bază de comenzi ferme:

• flori de: amică, mușețel, mac, salcâm, soc, sulfină, urzică moartă, trifoi alb și roșu, etc.;

• iarbă de: cimbrișor de câmp, coada șoricelullui, nalbă, rostopască, păpădie, sunătoare, talpa gâștei, traista ciobanului, tei, trei frați pătați, troscot, țintaură, vinariță, volbură și altele;

• frunze de: coacăz negru, mesteacăn, nuc comun, mur, pătlagină, plămânărică, podbal, zmeur și altele.

Pe linie de vânătoare trebuie acordată atenție protejării vânatului util care este ocupat cu creșterea puilor și se recoltează furaje pentru hrana suplimentară. Se vânează căpriorii masculi cu autorizație și dăunătorii cu păr și pene, cu excepția celor ocrotiți de lege.

La pescuit, în a doua jumătate a lunii se încheie perioada de prohibiție și pescuitul este permis la clean, avat, scobar, șalău, biban și știucă. La munte pescuitul este permis la toate speciile de salmonide, la lostriță fiind necesară autorizație specială.

In funcție de starea vremii și factorii stafionali Iocali; în programarea lucrărilor se vor înregistra decalări de care personalul silvic, folosind exeperiența locală, va fine cont pentru a se încadra în perioadele de lucru.

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA IUNIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *