NOEMBRIE

Toate activitatile din aceasta luna

Ultima lună de toamnă face parte din perioada de repaus vegetativ, dar numai pentru plante, deoarece silvicul. torii zoresc să încheie lucrările programate pe acest an și să pregătească în cele mai bune condiții lucrările anului viitor.

În general luna noiembrie este caracterizată prin precipitații abundente, scăderea accentuată a temperaturii și obișnuit în partea a doua a lunii încep ninsorile.

În plantajele forestiere se repară împrejmuirile, se tutorează și se aplică măsuri de protecție individuală.

Se recoltează semințele forestiere cu coacere târzie cum ar fi: salcâmul, glădița, frasinul, aninul negru, iar dintre rășinoase, spre sfârșitul lunii: molidul, pinii, laricele, care se scot din conuri și se trimit depoatului central Brașov. Semințele de foioase recoltate coapte se trimit la analiză și cele apte se pun la stratificat pentru a se semăna în primăvara următoare, acestea fiind: cireșul păsăresc, arțarul tătăresqpaltinul de câmp, mărul pădureț, etc.

In pepinierele silvice se fac semănăturile de toamnă cu semințe recoltate în pârgă sau care au fost la statificat.

Se scot puieții forestieri de foioase se sortează și se expediază pe șantiere sau se depozitează peste iarnă în locuri bine alese pentru a-i feri de distrugeri.

Se pregătește solul și fertilizează cu gunoi de grajd, respectiv îngrășăminte chimice greu solubile: superfosfat și sare potasică.

Se revizuiesc împrejmuirile și se acoperă cu strat

protector semănăturile de toamnă și repicajele de rășinoase de I an, împoffiva gerutilor de iarnă.

În plantațiile ce nu și-au realizat reușita definitivă se încheie descopleșirea de buruieni pentru a evita sufocarea puieților peste iamă și se trece la efectuarea lucrărilor de împăduriri și completarea golurilor, acolo unde nu s-a realizat programul în primăvară și unde experiența locală le recomandă.

Se încheie lucrările de ajutorarea regenerării naturale.

În răchitării, pe baza evaluării ficute, se trece la recoltarea și sortarea nuielelor penfru împletit și se curăță terenul de resturi care se ard.

Punerea în valoare a masei lemnoase din toate produsele este în plin, cu accent deosebit pe valorificarea tuturor arborilor accidentați, asigurând aprovizionarea populației cu lemn de foc pentm iarnă.

În această perioadă se fac controalele de toamnă în exploatări și reprimirea parchetelor ce expiră la sfârșitul acestui an.

Inspecțiile de fond de toamnă în toate cantoanele silvice frebuie să se termine în totalitate înainte de căderea zăpezii. Controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publŻce, âua și noaptea, trebuie să fie o practică curentă.

In această lună se fac lucrări curente de depista-

re-semnalare în principal pentru omida păroasă a stejarului, călugărița și omida păroasă a pinului și ciupercile ce provoacă înroșirea acelor de pin.

Măsurile de combatere sunt în general de igienă, se strâng și se ard frunzele și acele infestate.

Se impun măsuri de protejare a plantațiilor împotriva roaderii de căfre vânat, cu repelente sau cu diferite materiale și se protejează păsările insectivore.

• 55

În activitatea de producție se aprovizionează atelie. rele de împletitułi răchită și de prelucrare a lemnului de mici dimensiuni.

Pe baza evaluării culturilor agro-silvice se recoltează produsele, urmărind contractanții să lase terenul Pregătit corespunzător pentru buna dezvoltare a puieților forestieri,

Au mai rămas puține produse din flora spontană care pot fi recoltate ca fructe: măceșul, cătina, porumbarul, iar dintre ciupercil.e comestibile: ghebele, hribii și păstrăvul de fag. se prelucrează sau livrează în stare proaspătă.

Ca plante medicinale, în funcție de cereri, se pot recolta rădăcini de brusture, fructe de ienupăr, rădăcini de nalbă mare și altele.

Se continuă prelucrarea fructelor achiziționate anteriorî depozitarea lor până ‘la valorificarea integrală.

În activitatea de vânătoare și piscicultură pe larg sunt arătate lucrările în calendarul specific, amintim aici pentru fauna sălbatică folositoare, cât și pentłu crescătorii: asigurarea adăposturilor corespunzătoare, hrana suplimentară pentru perioada de iarnă, combaterea răpitoarelor cu păr și pene prin toate metodele cunoscute: împușcare, otrăvire, prindere. 

Iepurele, fazanul și mistrețul constituie mijloace de recreere pentru iubitorii acestui sport în naturăe

La pescuit, bibanul, știuca și avatul sunt în atenție, iar în păstravanł pe baza inventarului încheiat se iau măsuri de protecție și hrană corespunzătoare. Corectând cu „experiența locală” acest sumar inventar al activităților din silvicultură poate fi un ajutor în activitatea plină de abnegație a slujitorilor pădurii din toate zonele țării

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA NOEMBRIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *