OCTOMBRIE

Toate activitatile din aceasta luna

Este luna în care specificul lucrărilor din silvicultură este dat de începutul perioadei de repaus al vegetației forestiere.

Se continuă recoltarea conurilor de rășinoase și a semințelor de foioase începute în septembrie cum ar fi: molidul, pinul silvestru și negru, aninii, fagii, frasinii, glădița, păducelul și cvercineele, toate de bună calitate și sănătoase.

În pepiniere se finalizează semănăturile de toamnă, se protejează și se scot puieții la care vegetația încheiat și se depozitează în sistemul clasic sau în instalații frigorifice, saci de polietilenă, etc.

Se finalizează lucrăńle de control anual al regenerărilor și pe această bază se fac propuneri de consolidare a acestora

Deasemenea, trebuiesc încheiate lucrările de întreținere și ajutorare a regenerării naturale strict necesare în acest sezon și de pregătire a sezonului rece.

În răchitării, pe măsura încetării vegetației, se face evaluarea producției de nuiele pentru împletit și pe această bază se trece la recoltarea lor corectă astfel ca să asigurăm menținerea capacității de regenerare pe minim 10 ani și prevenirea infestării cioatelor cu dăunători și agenți patogeni.

Conform O.M. nr.572/91 fiind perioadă de repaus

vegetativ, sunt permise tăierile și scoaterea materialului lemnos din păduri, în cadrul tuturor tratamentelor ce se aplică în țară, prejudiciile produse fiind minime,

Deasemenea, sunt condiții tehnice și economice pentru aplicarea curățirilor și răriturilor în toate pădurile tinere din România. Degajările nu sunt indicate, fiind pericol de înghețare a lujerilor insuficient lignificați.

În șantierele de împăduriri ce se execută în toamnă, precum și în suprafețele pe care se fac semănături în pepiniere se vor face sondaje și pe baza rezultatelor obfinute se vor aplica tratamentele preventive sau curative impuse.

În luna octombrie, în toate pepinierele silvice se încheie controlul fitosanitar și se eliberează certificat pe bâza căruia se pot folosi puieții Ia împăduriri și livra la terți interni ori externi.

Grijă deosebită se va acorda măsurilor de protecție la recoltarea, păstrarea și stradficarea semințelor forestiere,

Semințele să se recolteze numai din arborii sănătoși iar ghinda înainte de semănare să fie tratată cu o solutie formalină Se continuă protejarea plantațiilor împotriva roaderii puieților de către vânat, prin folosirea repelentelor sau a diferitelor materiale din zonă.

In pepiniere, culturile de plante mamă și răchitării se vor strânge și arde resturile vegetale ce pot fi focar de infecție. Se așează grămezi de gunoi care să fie capcane pentru coropișnițe . Se distrug ouălele de Lymantria dispar și Malacosoma neustria și pupele omidei dudului.

Se repară. și construiesc împrejmuirile contra pășu- natului, iar parchetele de exploatare trebuie să fie curățite de resturi -penfru a putea fi împădurite.

Verificați prin analize locale sau în laboratoare de specialitate, calitatea substanțelor de combatere ce urmează să fie folosite în anul următor. Asigurați conservarea corectă a utilajelor de intervenție, atât pentru lucrările de protece ție, cât și cele de combaterea incendiilor.

Pe linia identificării și valorificării eficiente a produselor accesorii ale pădurii se adună, pe bază de comenzi fiucte de pădure: merișor, cătină albă, măceș, porumbar, casan comestibilș călin, măr și păr pădureț, mur, păducel, scoruș, sorb, ș.a.

Dintre plantele medicinale din pădure se pot recolta: • rădăcini Șl rizomi: brusture, cerențel, cicoare, ghințură albastră, iarbă mare, nalbă mare și stânjenel; ‘ frunze; merișor,

• semłnțe si fructe: castan porcesc, ienupăr, soc, măceș, păducel;

Ciupercile din flora spontană din păduri se pot recolta: burete domnesc și șerpesc, ciuperca albă de gunoi și de pădure, ghebe, hribi, mânătărci, iuțari, păstrăvul de fag, râșcovul și vinețelele.

Se mai pot valorifica la cerere: coajă și conuri de rășinoase, cetină ornamentală, nuiele pentru împletituri, ș.a.

În această perioadă, pe baza unei corecte evaluări, se recoltează produsele aglicoîe din culturile intercalate produse în fondul și se pun Ia adăpost parte din producție ce reune sectołului silvic.

 

Contractanții au obligația de a repreda suprafețele folosite pregăfte corespunzător vegetației forestiere.

Vânătoarea este permisă la: mistreți, viezuri, jderi, fazani, ierunci, prepelițe, turałrele, porumbei sălbatici, rațe și gâște sălbatice și alte păsări de baltă.

Cu deosebire în zăvoaiele râurilor și pădurile Deltei Dunării, vânătorii pot avea plăcerea de a obține râvnitul trofeu de sitar câte o pană mică și ascuțită ce se găsește la fiecare aripă.

Combaterea braconajului și a dăunătorilor cu păr și pene în afara celor ocrotiți de lege.

Cu autorizație individuală se pot recol cerbi comuni, lopătari, capre negre, căpriori femele și râș

Pe fondurile de vânătoare se repară hrănitorile deteriorate și se constmiesc altele noi, care se alimentează cu furaje specifice faunei din zonă.

EVALUARE VANAT – CERB COMUN 10. 09. – 10. 10 ( Boncanit )

Se continuă adunarea ghindei, jirului, castanelor sălbatice, ș.a.

Pescuitul dă satisfacții la peștii răpitori și cu deosebire la știucă, care mușcă bine atât la năluci cât și la pești vii.

În stupinele proprii și ale unităților silvice, în funcție de evoluția vremii se vor înteți măsurile de pregătire a familiilor de albine penfru iarnă„

Se încheie acțiunea de unire a familiilor slabe, cât temperatura permite se mai fac tratnente sanitare.

Se stimulează și se urmăresc zborurile târzii de curățire a albinelor. Se instalează grătare contra șoarecilor la urdinișurile stupilor care, în prealabil, au fost dimensionate în funcție de numărul ramelor rămase în stupi.

În atelierele stupinelor se repară ramele, se exfrage ceara și se depozitează corespunzător ramele cu faguri penfru sezonul viitor.

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA OCTOMBRIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *