SEPTEMBRIE

Toate activitatile din aceasta luna

     Primei luni de toamnă îi corespunde o creștere și diversificare a volumului de lucrări din silvicultură, ceea ce obligă la o mobilizare corespunzătoare a întregului personal silvic.

     Pe baza evaluării fructificației forestiere, a necesarului pentru culturi proprii și comenzilor penffu terți, se stabilesc pe specii cantitățile de adunat, dându-se prioritate plantajelor și rezervaților de semințe, făcându-se anterior recoltări de probă.

      Se recoltează și se prelucrează imediat conuńle de brad, duglas, pin neted, iar dintre foioase: alunul, acerineele, cornul, mărul și părul pădureț, nucul, păducelul, teiul, iar spre sfirșitul lunii, cvercineele.

     Pentru toaie semințele, începând cu momentul recoltării ii pe parcurs, se vor respecta reguliile de igienă culturală. In condițiile STAS se vor ridica și expedia probe la laboratoarele I.C.A.S. și numai pe baza buletinelor de analiză cu mențiunea „apte” se vor păstra în depozite adecvate, puse la stratificat sau semăna toamna.

      Inventarului cantitativ și calitativ al puieților din solarii și pepiniere, trebuie să i se acorde asistența tehnică necesară, rezultatul corect stabilit, va sta la baza unor decizii importante din punct de vedere tehnic și economic.

     În pepiniere se pregătește solul, se aplică fertilizarea de bază și udăńle de aprovizionare, după care se fac semăă nătułile de toamnă. Pe măsură ce terenul devine liber se ară penttu ca să „înflorească” peste iarnă.

    Pentru puieții ce răman peste iarnă se impun măsuri cum ar fi: aplicarea unui strat protector, așezarea parazăpezilor, revizuirea și repararea împrejmuirilor, evitarea afinării târzii a soluluiîn semănătułile de I an.

     Se pregătesc, cât pământul nu este înghețat, depozitele-șanțułi pentru păstrarea (stratificarea) peste iarnă a semințelor, butașilor și puieților foresđeri, în pepiniere ori la șantierele de împădurit,

     Controlul anual al regenerărilor este în plină desfășurare în toate suprafețele cu reușita provizorie, iar rezultatul sub aspect cantitativ și calitativ, trebuie să stabilească corect cauzele pierderilor peste normal și starea de vegetație. Pe baza acestor elemente se propun lucrările de completăli, întrețineri și altele, care să determine realizarea reușitei definitive, la timp. Se intensifică lucrările de ajutorare a regenerării naturale.

Continuă pregătirea suprafețelor ce se vor împăduri în primăvara viitoare, din punct de vedere tehnic și organizatoric.

     In această lună se desfășoară cu toată intensiatea degaJările șiô curățirile în toate arboretele, iar răxiturile se execută în zăvoaie și plantații’ de plop e.a., precum și în amestecuri de fag șirășinoase. Este ultima lună când trebuie făcute marcări penffu rărituri în arboretele cu frunze căzătoare.

     La I septembrie, în țara noastră începe anul forestier, ceea ce face să se întețească activitatea de recoltare a masei lemnoase din diferite categorii de produse.

Doborârea și scoaterea materialului lemnos este permisă în tăierile preparatorii, în cele de însămânțare, tăierile grădinărite și de transformare precum și codrul cu tăieri rase.

     Controlul în exploatări trebuie desfășurat cu caracter permanent, pentru a preveni abaterile de ia regulile silvice, cu efecte negative asupra arboremlui de viitor.

     Trebuie intensificată acțiunea de depistare și marcare a produselor accidentale și de igienă până la căderea fiună zelor și a zăpezii.

     Pe linie de protecția pădurilor, pe baza unei minuțioase cercetări staționale, se întocmește prognoza atacurilor pentru principalii defoliatori ai speciilor

     In pepiniere, cu ocazia prelucrării solului se adună larvele de cărăbuși și coropișnițe. În rezervațiile de semințe se iau măsuri de igienă. Se continuă depistarea și combaterea gândacilor de scoarță la rășinoase,

       Spre sfârșitul lunii, cel puțin în regenerările de rășinoase cu aglomerări de vânat, se vor folosi repelente (Cervacol, Silvarom).

     Preocupări pe linia prevenirii incendiilor trebuie să continue cât vor exista condiții favorizante.

     Fructe de pădure solicitate ce se pot recolta: afine negre și roșii, alune, cătină albă, coarne, ienupăr, măceșe, mure, mere și pere pădurețe, porumbe, păducel, sălcioară, scorușul și sorbul de munte.

     Pe bază de comenzi ferme se recoltează ca plante medicinale:

     • frunze de: aflh eu 1ästari3 päducel, päpädie, pätlaginä.

     • iarbä de: cimbfi$or, coada calGiåi9 pelin, rostopascä tintaurå, stitigoaie, izmå, sulfinäj etc., o flori de: coada     *oricélului, sulfinå, lumånåncä, trifoi alb r09u, etc.;

     • rädäcini rizomi: cerentel, cicoare, ghinturä albasträ, de toamnä, ferigä, måträgunä, etc; ciuperci din flora spontanä potsä aparä fie culese: buretele serpesc domestic, ciuperca albä de gunoi de påduré, gålbiorii9 ghebele, hribii, iutarii, vinetelele, ro*covul, etc.

     La cerere se pot valorifica alte produse accesorii cum ar fi: coajä; cetinä, fibre liberiene, etc.

     Acttvitatea atelierelor proprii de impletituri nuiele cele de prelucrarelemn, sä fie spontä.

     In stupinete unitätilor silvice retrase pe vetrele de lemare, se definiuveazä organizarea cuiburilor, echilibrarea rezervelor de miere pästuri. Familiile mici se unesc pentru a putea trece färä pierderi penoada de iarnä.

     La reducerea puietului, pe timpul favorabil zborului, se fac tratamentele impotriva braulei nosemei, in functie de evolutia vremii spre sfårsitul lunii se trece la impachetarea de iamä.

    Ramele cu cearä se trateazä 9i se depoziteazä in locuri ferite de rozåtoare 91 umezealä.

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA SEPTEMBRIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *